შესვლა
English
Advert.Ge

Covid 19 Vaccination Film

Advert.Ge

ScissorHandsFree

Advert.Ge

Faces of Fear

Advert.Ge

It Wasn't Me

Advert.Ge

Don't Let the Vaccine Become a Luxury

Advert.Ge

Watch Our TOP 5 Collection

Current Awards

No Current Awards

Past Awards

2018 წლის შემოდგომის საუკეთესო რეკლამები
2018 წლის ზაფხულის საუკეთესო რეკლამები
2018 წლის გაზაფხულის საუკეთესო რეკლამები
2018 წლის ზამთრის საუკეთესო რეკლამები
2018 წლის "Super Bowl"-ის საუკეთესო რეკლამები
2017 წლის საუკეთესო ქართული რეკლამები
2017 წლის საუკეთესო საშობაო რეკლამები
2017 წლის შემოდგომის საუკეთესო რეკლამები
2017 წლის ზაფხული საუკეთესო რეკლამები
2017 წლის გაზაფხულის საუკეთესო რეკლამები
2017 წლის ზამთრის საუკეთესო რეკლამები
2016 წლის შემოდგომის საუკეთესო რეკლამები
2016 წლის ზაფხული საუკეთესო რეკლამები
2016 წლის გაზაფხული საუკეთესო რეკლამები
2015 წლის გაზაფხული საუკეთესო ქართული რეკლამა
2015 წლის ზამთრის საუკეთესო ქართული რეკლამა
2014 წლის საუკეთესო ქართული რეკლამის პერსონაჟი
2014 წლის საუკეთესო ქართული რეკლამა
2013 წლის ზაფხული საუკეთესო ქართული რეკლამა
2013 წლის გაზაფხული საუკეთესო ქართული რეკლამა
2012 წლის საუკეტესო ქართული რეკლამა
2012 წლის შემოდგომის საუკეთესო ქართული რეკლამა
2012 წლის ზაფხული საუკეთესო ქართული რეკლამა
2012 წლის გაზაფხული საუკეთესო ქართული რეკლამა
2012 წლის ზამთრის საუკეთესო ქართული რეკლამა
2011 ახალი წლის საუკეთესო ქართული რეკლამა