შესვლა
English

GNBC - Georgia Made By Characters

1
Loading Advert.Ge Player...
facebook twitter google

EMBED:

აღწერა:

Artists:
ა (A): Anuka Baratashvili
ბ (B): Tengiz Begoidze
გ (G): Anano Kakhiani
დ (D): Tamo Jugeli
ე (E): Lika Gurgenishvili
ვ (V): Lika Gurgenishvili
ზ (Z): Titishka Ti
თ (T): Tina Chertova
ი (I): Anuka Baratashvili
კ (K): Ninuka Tsintsadze
ლ (L): Lika Gurgenishvili
მ (M): Anuka Baratashvili
ნ (N): Anuka Baratashvili
ო (O): Anuka Baratashvili
პ (P): Anano Kakhiani, Sandro Tsitskishvili
ჟ (ZH): Ninuka Tsintsadze
რ (R): Nick Kumbari
ს (S): Mishiko Sulakauri
ტ (T): Kvachi
უ (U): Anuka Baratashvili
ფ (P): Ninuka Tsintsadze
ქ (Q): Gvantsa Chijavadze
ღ (GH): Giorgi Popiashvili
ყ (Q): Nuka Kvirikashvili
შ (SH): Anano Miminoshvili
ჩ (CH): Lika Gurgenishvili
ც (TS): Ninuka Tsintsadze
ძ (DZ): Lika Gurgenishvili
წ (TS): Ninuka Tsintsadze
ჭ (CH): Anuka Baratashvili
ხ (KH): Lika Gurgenishvili
ჯ (J): Tamoonz
ჰ (H): Meri Giorgobiani, Vano Saginashvili

ბრენდი: GNBC
სააგენტო: JWT Metro
ქვეყანა: Georgia
თარიღი: October 2017
კატეგორია: ვებ ფილმი
კრეატიული დირექტორი:
ეკა ყიფიანი
Andrea Gustafson
არტ დირექტორი:
სანდრო ციცქიშვილი
კოპირაიტერი:
ზუკა ბერძენიშვილი
Account Director:
ალექს ჩიქოვანი
პროექტის მენეჯერი:
გიგი კვანტალიანი
პროექტის ხელმძღვანელი:
ნიკა ბოჭორიშვილი
დიზაინერი:
ანანო კახიანი
პოსტ პროდაქშენი:
MetroGraph
აღმასრულებელი პროდიუსერი:
სანდრო გაბილაია
პროდიუსერი:
მარიამ სოსელია
მუსიკა:
ნიაზ დიასამიძე

კომენტარები: